Saltvikas tirgus 2012

Jau tradicionālais Saltvikas vikingu tirgus apmeklējums arī šogad bija karsts un dažādu aktivitāšu piepildīts – tā kā šogad tikai divi “Senzemieši” varēja izbrīvēt laiku lai aizbrauktu, tad nācās piedalīties gan cīņās, gan tērpu demonstrējumos, gan ikrīta parādē. Kopsummā iespaidi, kā jau parasti, visnotaļ pozitīvi.

Attending Saltvik Viking market has become a nice tradition for “Senzeme” and, as usually, it was characterised by a hot weather and a lot of various activities. Since only two of us managed to get there, we had to take part in combat demonstrations, costume presentation and daily parade. All in all, impressions, as usually, are most positive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *