Sezona noslēgusies

Šogad aktīvā pasākumu sezona ir noslēgusies. Paldies visiem, kuri (un vēl vairāk- kuras) viesojās mūsu stendā pasākumu laikā- taujāja un cerams, arī uzzināja ko jaunu gan par Baltiju, gan Eiropu vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos.  Mūsu biedrības aktivitātēm ziemā sekojiet līdzi informācijai mājas lapā un arī Facebook lapā!

 

Senzemieši Zemgaļu dienās

Šoreiz senzemieši Zemgaļu dienās Tērvetē piedalīsies vienā no galvenajiem pasākumiem: tērpu demonstrācijā un stāstījumā par atšķirībām tērpos starp dažādām maztautām. Paši stāstīsim un rādīsim; būs arī iespēja publikas dāmām pielaikot senās rotas un tērpus. Neliegsim padomu un ierādīsim arī gan kā pašiem šūt kreklu, gan aust jostas un komplektēt senos tērpus. Pastāstīsim arī par dziju krāsošanu ar augiem un parādīsim paraudziņus.

Demonstrācija paredzēta abas dienas: 20.08. plkst. 14:30 un 21. 08. plkst. 14:00 (laiks var mainīties atkarībā no laika apstākļiem un paralēlās programmas).

Nāciet, ņemiet līdzi jautājumus, interesi, piezīmju papīru un varbūt pat audumu vai dziju celošanai!

Grobiņa

Šoreiz atklājam publisko pasākumu sezonu ar pasākumu, kur paši piedalāmies organizēšanā- Vikingu dienām “Seeburg 2015” Grobiņā, kas notiks š.g. 30. maijā, Grobiņā.

Pasākuma programma Skābaržkalnā:

10:00 – Skābaržkalnā darbību uzsāk 7.- 12.g.s. laika baltu-skandināvu apmetne un senais tirgus. Visas dienas garumā notiek amatu demonstrējumi, tajā skaitā bronzas liešana un dzijas krāsošana koka traukā. Apmeklētājiem demonstrē tā laika dzīvesveidu, ieročus, bruņojumu un tērpus.

11:00 – Senās apmetnes atklāšana un skatītāju iepazīstināšana ar dalībniekiem. Iejusties senlaikos palīdzēs vairāki desmiti vēstures rekonstrukcijas klubu no Latvijas un ārzemēm. Sāk kursēt vēsturiskie kuģi un laivas.

11:30 – Baltu, somugru un skandināvu tērpu demonstrācija ar komentāriem 12:00 – Informācijas teltī – stāstījumi par baltu, somugru un skandināvu tērpiem:

  • Irita Žeiere (Latvija) ” Arheoloģiskās liecības par kuršu apģērbu”
  • Mervi Passanen (Finland) ” Half turns and tubular selvages, the finnish iron age specialities. Dress styles and tablet weaving” (M. Passanen ” Puspagriezieni un maisveida eģes, somu dzelzs laikmeta īpatnības. Apģērba stils un celošana” )
  • Paul Mortimer& Matthew Bunker (United Kingdom) ” Learning through reconstruction: Vedel period male costume in Anglo Saxon lands and Sweden” (P. Mortimers& M. Bankers ” Mācoties rekonstruējot: Vendelas perioda vīriešu tērps anglosakšu zemēs un Zviedrijā”)
  • Santa Jansone (Latvija) ” Liecības par skandināvu sievietes tērpu Grobiņā un tērpa rekonstrukcija pēc Grobiņas Rudzukalnu (Smukumu) kapulauka materiāliem

14:00 – Dzirnavu dīķī vikingu – kuršu kuģu sadursme un cīņa uz ūdens

14:15 – Karavīru komandu cīņu turnīrs “3:3”

14:30 – Uz pussalas lokšaušanas turnīrs ar vēsturiskajiem lokiem.

15:30 – „Bugurts” –turnīrs, kurā divas karavīru grupas ar ieročiem cīnās viena pret otru. 17:30 – Baltu – skandināvu apmetne tiek slēgta apmeklētājiem.

19:30 – Dzirnavu dīķī un uz pussalas – kuršu sirojums Dānijā- kaujas imitācija.

Lekciju pasākums februārī

Aicinām uz kārtējo Senzemes lekciju pasākumu svētdien, 08.02., Misiņa bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10. Sākums, kā parasti, plkst. 10:00.
Programma:
1. Dagnija Āboltiņa. “Zemes veidošanās: Latvijas stāsts. Otrā daļa.”

Visi ir redzējuši BBC , Discovery un citus raidījumus par Zemes veidošanos. Bet kas no Zemes veidošanās liecībām ir Latvijas teritorijā?

2.  Renāte Siliņa-Piņķe. „Vācu un latviešu raganas zaļumos jeb kāpēc dažos augu nosaukumos abās valodās parādās vārds ‘ragana’.”

Runāšu par savvaļas augiem, kuru nosaukumos gan latviešu, gan vācu valodā ir ietverti vārdi ragana vai velns. Meklējot to rašanās iemeslus, ieskatīšos gan ticējumos, gan tautas dziedniecībā.

3.Santa Jansone. “Īsa ekskursija eiropiešu tērpu vēsturē. II cēliens. Ķelti.”

Maz zināms par ķeltiem un tomēr tieši viņi mums ir atstājuši rūtainu audumu paraugus, greznas celaines un birumu leģendu, ko vēl tagad meklējam un datējam.  Kam varam ticēt un ko spējam pamatot zinātniski, un ko esam pieņēmuši?

Lekciju pasākums janvārī!

Aicinām uz kārtējo Senzemes lekciju pasākumu svētdien, 11.01., Misiņa bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10. Sākums, kā parasti, plkst. 10:00.
Programma:

1)Santa Jansone. “Īsa ekskursija eiropiešu tērpu vēsturē. Pirmais cēliens- vai tikai hitons un palla jeb Senā Grieķija un Roma”
2) Anete Karlsone. “Latgaļu, sēļu un Daugavas lībiešu jostveida audumi vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos.” Ieskats šauro audumu (jostas, apaudas, saites u.tml.) tehniku attīstībā (celaines, to veidi; audenes), krāsu salikumos, materiālu izvēle. Nelieli ekskursi citās etniskajās teritorijās un citos laika periodos. Pārdomas rekonstrukciju sakarā un jostveida audumu lietojums mūsdienu situācijā.
3) Māris Karlsons. “Keramikas attīstības tendences latgaļu un sēļu teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos”. Ieskats keramikas attīstības interesantā posmā, kurā notiek būtiskas pārmaiņas trauku izgatavošanā, to formas un dekorējuma veidošanā, kā arī pielietojumā. Keramikas attīstība un jēdzieni “podnieks-amatnieks” un “importētā (ievestā) keramika” u.c.

Ieeja – kā allaž bezmaksas.

Decembra lekciju pasākums

Aicinām uz kārtējo Senzemes lekciju pasākumu jau šosvētdien, 14.12., Misiņa bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10. Sākums, kā parasti, plkst.10:00.
Šoreiz programmā:

1) Dagnija Āboltiņa. “Zemes veidošanās: Latvijas stāsts”.
Visi ir redzējuši BBC , Discovery un citus raidījumus par Zemes veidošanos. Bet kas no Zemes veidošanās liecībām ir Latvijas teritorijā?
2) Gunta Deģe. “Lai top gaisma!”
Īss ieskats tajā, kā un ar ko apgaismoja telpas (un ne tikai) 13.-15. gadsimta Rietumeiropā.
3) Laura Aksika, Seno deju grupa “Ballare”
Dejas, kas bijušas iemīļotas cauri gadsimtiem no viduslaikiem līdz renesansei. Mācīsimies vienkāršākās un draudzīgākās tā laika dejas, kā tās laikabiedri ir pierakstījuši.

Nāciet paši, aiciniet līdz draugus un atcerieties, ka bibliotēkas telpās ir stipri pavēsi.

Lekcijas novembrī

Aicinām uz kārtējo Senzemes rīkoto lekciju pasākumu, kas notiks 09.11.14.  Misiņa Bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10. Sākums, kā parasti, 10:00.

Šoreiz programmā:
1. Edīte Parute. “Gotikas laikmeta sabiedrība un mode. Ieskats Rietumeiropas stila tendencēs”.
Krustnešu karagājieni uz Austrumiem Rietumu sabiedrībai atklāja neparastas zemes, mākslu, nezināmu augu valsti un dzīvnieku pasauli. Gūtie iespaidi ne tikai paplašināja viduslaiku sabiedrības līdz šim ierobežoto pasaules uztveri, bet arī izmainīja modes tērpu proporcijas, dekora estētiku un papildināja garderobi ar jaunām tēla sastāvdaļām. Gotiskā stila arhitektūrā, mēbeļu dizainā un tērpu siluetos dominējošās augšupvērstās, vieglās, izsmalcinātās formas tika pieskaņotas šā laikmeta estētiskā ideāla prasībām.

2. Dagnija Āboltiņa. “Eiropieši un vulkāni”.
Ieskats eiropiešu un vulkānu attiecībās: vulkānu izvirdumi, kas ietekmējuši eiropas iedzīvotāju dzīvi – mūsdienās un senatnē.
3. Gunta Deģe. “Galda spēles viduslaikos”.
Kā izklaidējās aristokrātija un vienkāršā tauta viduslaiku Rietumeiropā. Ieskats galda spēlēs, to vēsturē un noteikumos.

Nāciet paši un paaiciniet līdzi draugus. Ieeja, protams, brīva, un atcerieties, ka zālē mēdz būt pavēsi.

Lekciju pasākums oktobrī

Atsākam mūsu lekciju pasākumus- šā gada 12. oktobrī jau ir paredzēts pirmais no tiem.
Norises vieta un laiks – Misiņa bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10, sākums 10:00.
Provizoriskās lekcijas:
1) A. Āboltiņš- “No vienkoča līdz kogai: īss ieskats kuģošanas vēsture’Baltijas jūrā no pirmsākumiem līdz 14. gadsimtam”
(Īss ieskats kuģniecības vēsturē Baltijas jūrā, sākot no akmenslaikmeta atradumiem un beidzot ar 14. gdsimta sākumu, balstoties uz arheoloģiskajiem atradumiem un ikonogrāfisko materiālu.)
2) A. Rašmane – ” Vilkts un tīts – smalks zīds” (stāsts par to, kas ir zīds).
3) S. Jansone- ” Kā vikingam nestaigāt ar XIX gs. Mazāzijas celaini jeb kādas celaines lietoja skandināvi.
(Īsumā iecerēts apskatīt celaines, kādas izmantoja skandināvi vēlajā dzelzs laikmetā, vairāk uzmanības pievēršot izmantotajiem raksta elementiem. Īss ieskats arī saglabājušajās celainēs- ieskatam. Un visbeidzot- kam pievērst uzmanību, lai justos pārliecinātāki, ka esam iegādājuši/pasūtījuši/noauduši savam tērpam pareizu celaini gan no tehnikas, gan rakstu viedokļa.)