Mežotnes pilskalna svētki

Ikgadējie Mežotnes pilskalna svētki pulcēja gan vēstures izpētes entuziastus, gan apmeklētājus. Pasākuma programma, kā jau parasti, bija gana plaša – gan senās cīņas, gan mūziķu priekšnesumi, gan amatnieku tirdziņš. Arī vikingu kuģa kopija – “Pardus” bija pieejama apskatei un vairākas reizes tika izmantota, lai izvizinātu apmeklētājus un dalībniekus.

Kā jau parasti, “Senzeme” nodarbojās ar amatu, kā arī ieroču un aizsargekipējuma  demonstrēšanu un stāstījumu par dažādiem mūsu vēstures aspektiem. Lai gan svētki oficiāli turpinājās arī svētdien, kad bija ieplānots ugunsrituāls un citas šādas aktivitātes, mēs devāmies mājup jau sestdienas vakarā. Visā visumā, bija jauks vasaras sezonas atklāšanas pasākums.

Annual Mezotne hillfort day was celebrated in the usuall manner, gathering both historical reenactment  enthusiasts and plenty of visitors with the wide array of activities – tournament, musical performances and a market. Replica of viking ship – “Pardus” was present as well, making several trips with participants and guests of the event into the Lielupe river.

As usually, “Senzeme” did a presentations of handicrafts, weapons and other military gear, as well as informing visitors about various aspects of the history of the late iron age and Baltic Crusades period. Although event officially continued on sunday as well wuith fire ritual and other such activities, we decided to return to Rige on the same evening. All in all, nice opening for the summer season.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *