Festivāls “Laikmeti un ēras” Maskavā

Šogad saņēmām uzaicinājumu piedalīties festivālu cikla “Laikmeti un ēras” pirmajā pasākumā kas norisinājās Kolomenskoje parkā Maskavā, līdzās Djakovas pilskalnam kas saistās ar pirmo apdzīvoto vietu Maskavas teritorijā. Festivāls sapulcināja vairāk kā 1000 dalībnieku no Krievijas un citām valstīm, kas nodarbojas ar 9-11. gs. rekonstrukciju. Dalībniekus izvietoja tematiskās apmetnēs – senkrievu nometne, vikingu borgs, stepes klejotāju uluss un somugru un baltu ciems. “Senzemieši” pārstāvēja Latviju demonstrējot dažādus amatus, tērpu rekonstrukcijas kā arī piedaloties teatralizētā uzvedumā par Krievijas rašanos. Visā visumā, pasākums bija ārkārtīgi interesants, neskatoties uz to ka milzīgais apmeklētāju daudzums (vairāk kā 45000 apmeklētāju vienā no dienām) bija diezgan nogurdinošs.

This year we received invitation to take part in first event in the cycle of several festivals “Times and epochs” in Russia, which took place in Kolomenskoe park in Moscow, near Djakovo hillfort which is considered to be a first settlement in the territory of modern day Moscow. Festival united more than 1000 participants from Russia and other countries, concentrating on reenactment of 9th -11th centuries. Participants where divided between several camps – russian camp, viking borg, steppe uluss and finno-ugric village (this one also included baltic people). Our group was representing Latvia with handicraft demonstrations, costume presentations and taking part in show about birth of Russia. All in all, very enjoyable event, even though huge amount of enthusiastic visitors (over 45 000 one of the days!) was rather tiresome.

В этом году мы получили приглашение принять участие в первом из серии фестивалей “Времена и эпохи” в Росии, который прошел на територии парка Коломенское в Москве, рядом с Дяково городище – первым поселением на территории современной Москвы. Фестиваль собрал более 1000 участников из Росии и других стран, занимающихся реконструкцией 9-11 веков. Участники были разделены на несколько лагерей – Древнерусский лагерь, борг викингов, степной улус и финно-угорский кут (в котором также размещались представители балтов) . Мы демонстррировли ремесла, представили реконструкции балтских и финно-угорских костюмах а также приняли участие в театрализованом представление “рождение Росии”. Фестиваль получился очень интересным, несмотря на огромное количество посетителей (более 45000 человек в один из дней) из-за чего все, конечно очень устали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *