Baltijas IV Viduslaiku festivāls

Baltijas IV Viduslaiku festivāls Cēsīs bija līdz šim plašākais publiskais pasākums, kurā Senzeme piedalījās kā patstāvīga grupa. Kā individuālie dalībnieki trīs nākamie Senzemes pārstāvji bija piedalījušies 2003.gadā notikušajā III Baltijas Viduslaiku festivālā.

Šogad Baltijas IV Viduslaiku festivālā Senzeme bija pārstāvēta septiņu dalībnieku sastāvā, kuri rādīja, stāstīja un demonstrēja festivāla apmeklētājiem dažādas viduslaiku lietas — publikas acu priekšā tapa dažādi amatnieku izstrādājumi — apaļie koka vairogi, ādas maciņi, ādas detaļapavi, tika austas jostas, šūti krekli.

Vislielāko apmeklētāju un citu festivāla dalībnieku interesi izraisīja no linu pakulu auklām izgatavotais vamzis, kāda esamība senlatviešu karavīru ekipējumā ir netieši pieminēta folklorā, butībā, sava veida eksperiments. Diemžēl tiešas liecības Latvijas arheoloģiskajā materiālā par šādu kreklu lietošanu neatrodam. Tomēr ir zināmas dažas paralēles visai tālu dzīvojošu Sibīrijas tautu etnogrāfiskajā materiālā jau no vēsturiskajiem laikiem. Neskatoties uz vietējo paraugu trūkumu, jādomā, ka sitienu amortizācijai pa bruņām ko līdzīgu mūsu senči tomēr būs izmantojuši. Kā rāda prakse, šāds, pat visvienkāršākajā tehnikā izgatavots vamzis, pavilkts zem bruņukrekla, sniedz visai patīkamu drošības sajūtu cīņas laikā. Jebkuram interesentam festivāla norises laikā bija iespēja šādu vamzi gan uzlaikot, gan tajā nofotografēties. Tas pats attiecās arī uz citām senā karotāja ekipējuma sastāvdaļām.

 Šai festivālā pirmo reizi tika iemēģināta arī Senzemes jaunā telts, kas izgatavota pēc Norvēģijā, Ozebergas kuģī, atrastā parauga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *