Darbības joma un prasmes

„Senzemes” biedri nodarbojas ar dažādu Latvijas vēlā dzelzs laikmeta arheoloģisko senlietu, apģērba, ādas apstrādes, keramikas, celtniecības metožu u.c. izpēti un atdarinājumu izgatavošanu (rekonstrukciju). Izpētes un atdarināšanas procesā pielietot ne tikai tradicionālos amatniecības paņēmienus, bet arī eksperimentālās arheoloģijas metodes. Mūsu interešu sfērā ietilpst dažādas agrajiem viduslaikiem raksturīgas senās amatniecības nozares — galvenokārt tās, kuras saistāmas ar jauno tehnisko iespēju un risinājumu parādīšanos un straujo izplatību visā Eiropā 10. gs. beigās un 11. gadsimtā.

 Darba un pētījumu rezultātus cenšamies pārbaudīt praksē. Jau vairākas sezonas notiek darbs pie eksperimentālās apmetnes būves.

 Mēs labprāt sadarbojamies ar valsts institūcijām arheoloģijas pieminekļu aizsardzības jomā, īpaši negatīvi vēršamies pret dažādu mantraču (t.s. „melno arheologu”) aktivitātēm un citiem arheoloģisko pieminekļu postītājiem.

 Vairāku „Senzemes” biedru pētījumu un praktiskās darbības joma ir seno karotāju cīņas mākslas izprašanas mēģinājumi analizējot literāro avotus un veicot attiecīgā laika perioda ieroču un aizsargekipējuma izpēti.

 Individuālā kārtā vairāki „Senzemes” dalībnieki pilnveido arī savas zināšanas latviešu tradicionālajā kultūrā un tautas mūzikas instrumentu spēlē, ir aktīvi vairāku folkloras kopu dalībnieki.

 Mēs regulāri piedalāmies dažādos publiskos pasākumos — festivālos, pilsētu svētkos, u.c., īpašu uzmanību veltot skolu jaunatnei, labprāt uzstājamies ar lekcijām un paraugdemonstrējumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *