Jotvas vārti

Jau pērn bijām uzaicināti piedalīties festivālā “Jotvas vārti”, kas notiek Alītes pilsētā Lietuvā tomēr tad aizbraukt nebija iespējas, tādēļ šogad devāmies turp. Divas dienas pagāja ātri, festivālu raksturoja ievērojams dalībnieku daudzums un dažādība pārstāvētajos reģionos un laika periodos. Mūsējie nodarbojās ar amatu demonstrējumiem, daļa – dejoja un visā visumā jauki pavadīja laiku. Hiltons, protams, piesaistīja visvairāk uzmanības…

We where invited to take part in festival “Jotvos vartai” in Alytus in Lithuania, however, it was not possible to attend back then, so this year we came over there. Two days of festival passed quickly, what characterised the event was a significant ammount of participants and a large variety of time periods and regions represented. Our representatives spent their time showing handicrafts, some – dancing and in general enjoying themselves. Of course, Hilton was in the centre of attention, as usually.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *