Daugmales pilskalna svētki

Daugmales pilskalna svētki

Pirmo reizi tika atzīmēti Daugmales pilskalna svētki, Senzemieši demonstrēja dažādus amatus, palīdzēja apmneklētājiem ietērpties senajos tērpos un organizēja lokšaušanu, kā arī piedalījās cīņu demonstrējumos.

For the first time festivival of Daugmale hillfort took place this year. Members of “Senzeme” presented various handicrafts, helped visitors to try on various costumes, trained them in archery and took part in combat demonstrations.

Впервые прошел праздник городиша Даугмале. Члены “Сенземе” участвовали в демонстрациях разных ремесел, помогали посетителям одется в разные костюмы, обучали посетителей стрелбе из лука, а также участвовали в инсценировка боя, обороняя городище.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *