Dzīvās arheoloģijas dienas Ķērnavē, Lietuvā

Piedalījāmies arī šajā ikgadējā pasākumā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *