Dzīvās arheoloģijas dienas Ķērnavā

Ikgadējais dzīvās arheoloģijas festivāls Ķērnavā (Lietuvā )notika jau 13 reizi. Šoreiz, papildus jau ierastajiem amatu demonstrējumiem un vēsturiskās lokšaušanas organizēšanai mēs demonstrējām vairāksu detālus vēlā dzelzs laikmeta tērpu rekonstrukciju komplektus. Kā jau parasti, festivāls bija interesants, un trīs dienas pagāja nemanot.

Annual Living Archaeology days in Kernave (Lithuania) took place for 13th time this year. This time, in adition to usuall handicrafts demonstrations and historical archery demonstration we also prepared a presentation of several reconstructions of late iron age costumes. As always, festival was highly interesting, and three days passed far too quickly.

Ежегодные Дни живой археологии в Кернаве (Литва) прошли уже в 13 раз. В этот раз, помимо уже привычных демонстраций ремесел и организации стэнда по исторической стрельбе из лука мы также приготовили детальные демонстрации реконструкций нескольких комплексов костюмов позднего железного века.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *