Saltvikas Vikingu tirgus

Arī šogad apmeklējām ikgadējo Vikingu Tirgu Saltvikā (Ālandu salās). Šoreiz bijām kuplākā skaitā, piedalījāmies pasākumā ne tikai ar amatu demonstrējumiem bet arī ar tērpu demonstrāciju un trīs no mūsu cīnītājiem piedalījās cīņu paraugdemonstrējumos.

This year we again attended the annual Viking Market in Saltvik (Aland islands) . This time more of us could come, and we not only did demonstrations of various handicrafts, but also a Eastern Baltic costume demonstration and 3 of our warriors took part in combat demonstrations.

И в этом году мы посетили ежегодний фестиваль “Рынок викингов в Салтвике” (Острова Аланд) . На этот раз мы приняли участие не только в демонстрациях ремесел, но и представили презентацию костюмов народов Восточной Прибалтики в позднем железном веке, так же, трое из наших воинов приняли участие в демонстрации боевых искуств.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *