Latgaļu vārda deviņsimtgades svētki Āraišos

Par godu 900 gadiem kopš latgaļu vārda pieminēšanas hronikās Ārašu muzejparkā veselu dienu norisinājās dažādi ar latgaļiem saistīti notikumi – gan zinātnieku priekšlasījumi, gan muzikantu uzstāšanās, gan seno klubu dalībnieku demonstrētās sadzīves ainiņas, kā arī tērpu precizitātes izvērtēšana. “Senzemiešu”  lielākais ieguldījums bija sadzīves demonstrēšana Āraišu ezerpilī un dalība tērpu demonstrējumos.

To commemorate 900 years since the name “lethgallians” have been menthioned in chronicles for the first time, in Archaeological museum park “Araisi lake fortress” entire day was devoted to everything concerning Lethgallians – scientists did various presentations on the subject, musicians made performances, and members of reenactment groups presented recreations of various scenes from the life of lethgallians, followed by examination of accuracy of the recreated costumes. Our members main activities where in demonstrating everyday life scenes in the lake fortress and taking part in costume show.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *