Starptautiskais kara vēstures festivāls „Rīga 810”

Jūlija sākumā Rīgā notika pirmais no pasākumiem, ks bija veltīts pilsētas 810 gadu jubilejai. Tas bija orientēts uz Rīgas militāro vēsturi.

In July first of the events dedicated to the celebration of 810 years of town. This one was primarily concerned with military history of our capital.

В июле прошло первое из мероприятий посвященных празднованию 810 летия города. Это мероприятие было в основном посвящено военной истории нашей столицы.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *