Livonijas svētki

Šogad Livonijas svētki norsinājās vairākās vietās – sestdien – Cēsīs, viduslaiku pils pagalmā, un svētdien – Āraišos, Geidānmuižā un Āraišu ezerpils muzejrezervātā, jo tie bija apvienoti ar Dzīvās vēstures dienu Āraišu ezerpils muzejrezervātā. Mūsu biedri piedalījās visās aktivitātēs – amatu demonstrējumos, lokšaušanas turnīrā, divkaujās, lauka nocietinājuma ieņemšanā, kā arī tērpu parādē.

This year Livonian festivitiestook place on several locations – un satturday – in Cesis, in the medieval castle, and on sunday – in Araisi, in Geidanmuiza and in Araisi lake fortress museum. Our members took part in all activities – handicrafts demonstrations, archery contest, tournment, field fortification capture as well as costumes presentation.

В этом году праздник Ливонии прошел в нескольких местах – в субботу в средневековом замке в Цесисе, а в воскресение – в Арайши – в Гейданмуйже и музейном резервате “Арайшу эзерпилс”. Члены нашей группы приняли участие во всех мероприятиях – демонстрации ремесел, стрелклвом турнире, рыцарских поединках, взятии полевого укрепления, а также параде костюмов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *