Prezentācija Rīgas Centra Sākumskolā

Četri “Senzemieši” apmeklēja Rīgas Centra sākumskolu, iepazīstinot skolniekus ar cilvēku dzīvi Latvijas teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā. Skolnieku interese un atsaucība bija ievērojama, kārtējo reizi apliecinot cik noderīgi ir šādi papildinājumi tradicionālajām vēstures mācību stundām.

 

Four representatives of “Senzeme” visited Riga Central Primary  school, familiarising schoolchildren with life and inhabitants of territory of modern day Latvia during Late Iron Age. Interest of schoolchildren was significant, once more emphasising the importance of such additions to the traditional history lessons.

"Senzemieši" <br> Representatives of "Senzeme"

“Senzemieši”
Representatives of “Senzeme”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *