Dalība

Mērķauditorija

 Rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupā “Senzeme” var iestāties jebkurš, kuram ir vēlēšanās veikt individuālus praktiskos un/vai teorētiskos pētījumus saistībā ar vidējā, vēlā dzelzs laikmeta Austrumbaltiju vai Ziemeļeiropu.

 Iespējas

 Dalība “Senzemē” dod iespēju satikt citus šīs jomas domubiedrus, iegūt palīdzību informācijas atrašanā, saņemt praktisku palīdzību tērpu un priekšmetu izgatavošanā, dalīties pētījumu rezultātos, doties kopīgās ekskursijās, piedalīties tematiskajos pasākumos.

 Pēc sekmīgas periodam atbilstošā tērpa izgatavošanas un teorētiskā materiāla apguves “Senzemē” tiek arī atbalstīta un veicināta interese par citiem vēsturiskajiem periodiem un reģioniem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *