Rīgai 810

Šogad Rīgas 810 svētki tika atzīmēti vērienīgi, un svētdien svētku norisē iesaistījās arī vairāki vēstures rekonstrukcijas klubi. “Senzeme” demonstrēja viduslaiku rokdarbus un tērpus kā arī viens pārstāvis piedalījās turnīrā.
Patīkami redzēt ka interese par senajiem laikiem vēl aizvien ir liela un tikai pieaug.

This time Riga city festival was celebrated widely, as it was 810 birthday for our capital, and on sunday several reenactment groups took part in festivities. “Senzeme” presented medieval handicrafts and costumes, and one of our representatives took part in tournament.
It was nice to see that interest for such activities is still high, and even increasing.

В этом году праздник города в Риге отмачали с размахом так как это – 810 летие нашей столицы. В воскресение несколько клубов исторической реконструкции приняли участие в мероприятии. Члены “Сенземе” показывали средневековые ремесла и костюмы, один из наших войнов принял участие в рыцарском турнире.
Приятно было видеть что интерес к истории только возрвстает.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *