Saites

Draugi:

Senās vides darbnīca (Latvija)
Seno rotu kalve (Latvija)
www.lielkenins.lv — Tērvetes senvēstures muzejs (Latvija)
www.varingis.lt Lietuva
Seno cīņu klubs „Vilkatlakai” (Lietuva)
Sommelo — Viking Iron Age Trading Place (Somija)
Latvijas Petroglifu centrs (Latvija)
„Ugunszīme” (Latvija)
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
„Pajauta” (Lietuva)
Petera Džonsona mājas lapa

 

Vēstures rekonstrukcija un „dzīvā vēsture”:

Тоже Город
Regia Anglorum — Anglo-Saxon, Viking, Norman and British Living History
Гардарика — Ассоциация раннесредневековых исторических клубов
The Armour Archive
Sword Forum International — Swords of different cultures and time periods
myArmoury.com — A Resource for Historic Arms and Armour Collectors
ARMA — The Association for Renaissance Martial Arts

Eksperimentālā arheoloģija:

„EXARC” — Eiropas arheoloģisko brīvdabas muzeju un citu eksperimentālajā arheoloģijā iesaistītu institūciju apvienība
Eksperimentālās arheoloģijas Eiropas asociācija
PaleoPlanet — Prehistoric technology forum
PrimitiveWays — „Primitive (first) skills are our shared inheritance”

Arheoloģijas un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzība:

Latvijas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts

Arheoloģija:

Eiropas arheologu asociācija
Портал „Археология России”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *