Cēsu pilsētas svētki

Senzemei šajos svētkos bija gods piedalīties 10 cilvēku sastāvā. Zīmīga bija Senzemes rīcībā nonākusī vieta — senajā Cēsu pilsētas amatnieku galā, pie bijušajiem Rīgas vārtiem. Organizatori bija parūpējušies arī par tehnisko nodrošinājumu, kas diezgan daudz palīdzēja viduslaiku atmosfēras radīšanā. Skatītājus, protams, visvairāk piesaistīja turpat uz vietas tapušo plāceņu nobaudīšana, tomēr interesi par pārējiem senajiem amatiem tas nemazināja. Tapa rotas, apavi, jostas, maciņi mežģītajā pinumā, tika uz nebēdu vēpts, ikviens interesents varēja uzlaikot senos svētku tērpus un karotāju ekipējumu. Dalība pilsētu svētkos, protams, ir zīmīga ar to, ka ikvienam apmeklētājam ir brīva piekļuve viņu interesējošiem stendiem, atšķirībā no pasākumiem ar ieejas maksu. Rezultātā daudz lielākam cilvēku skaitam ir iespējams uzzināt un ieraudzīt ar vēsturi saistītās lietas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *