Līvānu pilsētas svētki

Piedalījāmies Līvānu pilsētas svētkos, demonstrējot dažādus senos amatus un cīņu paņēmienus, neskatoties uz to ka mazliet uzlija lietus, apmeklētāju netrūka, īpaši iecienīta bija lokšaušana.

We took part in Livani town festival, performing demonstrations of various handicrafts and combat demonstration. Despite slight rain, there where a lot of visitors, and archery was especially popular.

Мы приняли участие в Дне города Ливани, демонстрируя разные ремесла и показательные бои. Несмотря на моросящий дождь, посетителей было много, особой популярностю пользовался стэнд стрелбы из лука.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *