Salaspils pilsētas svētki

Salaspils atrodas netālu no Rīgas un ir apdzīvotā vieta ar senu vēsturi. Organizējot pilsētas svētkus, to veidotāji nolēma uzaicināt mūs parādīt senos amatus, cīņas un dot iespēju apmeklētājiem ietērpties senajos tērpos. Atsaucība bija visai iespaidīga, un līdz pat grupas “Auļi” koncerta sākumam dabūjām pamatīgi nostrādāties.

Salaspils is settlement near Riga with long history. Organisers of the Town festival decided to use the oportunity to show some of it and invited us to show ancient crafts, do combat demonstration and let visitors to try on costumes. Interest was high so we were thoroughly tired by the time folk-rock music group “Auli” started their show.

Саласпилс – населенный пункт недалеко от Риги с богатой историей, и организаторы праздника города пригласили нас продемонстрировать древние ремесла, показательные бои и позволить посетителям примерить древние костюмы. Интерес был настолько велик, что к тому времени когда свое фыступление начала фолк-рок группа “Аули” мы все былы порядком уставшие…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *