Grobiņa

Šoreiz atklājam publisko pasākumu sezonu ar pasākumu, kur paši piedalāmies organizēšanā- Vikingu dienām “Seeburg 2015” Grobiņā, kas notiks š.g. 30. maijā, Grobiņā.

Pasākuma programma Skābaržkalnā:

10:00 – Skābaržkalnā darbību uzsāk 7.- 12.g.s. laika baltu-skandināvu apmetne un senais tirgus. Visas dienas garumā notiek amatu demonstrējumi, tajā skaitā bronzas liešana un dzijas krāsošana koka traukā. Apmeklētājiem demonstrē tā laika dzīvesveidu, ieročus, bruņojumu un tērpus.

11:00 – Senās apmetnes atklāšana un skatītāju iepazīstināšana ar dalībniekiem. Iejusties senlaikos palīdzēs vairāki desmiti vēstures rekonstrukcijas klubu no Latvijas un ārzemēm. Sāk kursēt vēsturiskie kuģi un laivas.

11:30 – Baltu, somugru un skandināvu tērpu demonstrācija ar komentāriem 12:00 – Informācijas teltī – stāstījumi par baltu, somugru un skandināvu tērpiem:

  • Irita Žeiere (Latvija) ” Arheoloģiskās liecības par kuršu apģērbu”
  • Mervi Passanen (Finland) ” Half turns and tubular selvages, the finnish iron age specialities. Dress styles and tablet weaving” (M. Passanen ” Puspagriezieni un maisveida eģes, somu dzelzs laikmeta īpatnības. Apģērba stils un celošana” )
  • Paul Mortimer& Matthew Bunker (United Kingdom) ” Learning through reconstruction: Vedel period male costume in Anglo Saxon lands and Sweden” (P. Mortimers& M. Bankers ” Mācoties rekonstruējot: Vendelas perioda vīriešu tērps anglosakšu zemēs un Zviedrijā”)
  • Santa Jansone (Latvija) ” Liecības par skandināvu sievietes tērpu Grobiņā un tērpa rekonstrukcija pēc Grobiņas Rudzukalnu (Smukumu) kapulauka materiāliem

14:00 – Dzirnavu dīķī vikingu – kuršu kuģu sadursme un cīņa uz ūdens

14:15 – Karavīru komandu cīņu turnīrs “3:3”

14:30 – Uz pussalas lokšaušanas turnīrs ar vēsturiskajiem lokiem.

15:30 – „Bugurts” –turnīrs, kurā divas karavīru grupas ar ieročiem cīnās viena pret otru. 17:30 – Baltu – skandināvu apmetne tiek slēgta apmeklētājiem.

19:30 – Dzirnavu dīķī un uz pussalas – kuršu sirojums Dānijā- kaujas imitācija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *