Lekciju pasākums janvārī!

Aicinām uz kārtējo Senzemes lekciju pasākumu svētdien, 11.01., Misiņa bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10. Sākums, kā parasti, plkst. 10:00.
Programma:

1)Santa Jansone. “Īsa ekskursija eiropiešu tērpu vēsturē. Pirmais cēliens- vai tikai hitons un palla jeb Senā Grieķija un Roma”
2) Anete Karlsone. “Latgaļu, sēļu un Daugavas lībiešu jostveida audumi vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos.” Ieskats šauro audumu (jostas, apaudas, saites u.tml.) tehniku attīstībā (celaines, to veidi; audenes), krāsu salikumos, materiālu izvēle. Nelieli ekskursi citās etniskajās teritorijās un citos laika periodos. Pārdomas rekonstrukciju sakarā un jostveida audumu lietojums mūsdienu situācijā.
3) Māris Karlsons. “Keramikas attīstības tendences latgaļu un sēļu teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos”. Ieskats keramikas attīstības interesantā posmā, kurā notiek būtiskas pārmaiņas trauku izgatavošanā, to formas un dekorējuma veidošanā, kā arī pielietojumā. Keramikas attīstība un jēdzieni “podnieks-amatnieks” un “importētā (ievestā) keramika” u.c.

Ieeja – kā allaž bezmaksas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *