Lekciju pasākums oktobrī

Atsākam mūsu lekciju pasākumus- šā gada 12. oktobrī jau ir paredzēts pirmais no tiem.
Norises vieta un laiks – Misiņa bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10, sākums 10:00.
Provizoriskās lekcijas:
1) A. Āboltiņš- “No vienkoča līdz kogai: īss ieskats kuģošanas vēsture’Baltijas jūrā no pirmsākumiem līdz 14. gadsimtam”
(Īss ieskats kuģniecības vēsturē Baltijas jūrā, sākot no akmenslaikmeta atradumiem un beidzot ar 14. gdsimta sākumu, balstoties uz arheoloģiskajiem atradumiem un ikonogrāfisko materiālu.)
2) A. Rašmane – ” Vilkts un tīts – smalks zīds” (stāsts par to, kas ir zīds).
3) S. Jansone- ” Kā vikingam nestaigāt ar XIX gs. Mazāzijas celaini jeb kādas celaines lietoja skandināvi.
(Īsumā iecerēts apskatīt celaines, kādas izmantoja skandināvi vēlajā dzelzs laikmetā, vairāk uzmanības pievēršot izmantotajiem raksta elementiem. Īss ieskats arī saglabājušajās celainēs- ieskatam. Un visbeidzot- kam pievērst uzmanību, lai justos pārliecinātāki, ka esam iegādājuši/pasūtījuši/noauduši savam tērpam pareizu celaini gan no tehnikas, gan rakstu viedokļa.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *