Jūnija un jūlija pasākumu kalendārs

28.-29.06.- piedalāmies pasākumā “Jotvos vartai” Alītā (Lietuva)

Jūlijs:

05.-06.07.- Dzīvās arheoloģijas dienas Ķērnavā (Lietuva)

12.07.- Amatas novada svētki Nītaurē

19.-20.07.- festivāls KAUP Kaļinņingaradas apgabalā (Krievija)

25.-27.07.- viduslaiku festivāls Hollolā (Somija)

Pasākumu plāni var mainīties!